Logo_logo-akj_rood-tagline_rgb

De Kinderombudsman is kritisch over de klachtafhandeling in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgplusinstelllingen. Het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp - ondersteunt jongeren in de jeugdhulp, maar niet in de justitiële jeugdinrichtingen.

Het onafhankelijke vertrouwenswerk is vastgelegd in de Jeugdwet. Het AKJ is verheugd dat in het rapport van de Kinderombudsman wordt vastgesteld dat de vertrouwenspersonen hun werk goed doen.
 
Meer informatie
 
LCSD
De VNG sloot overeenkomsten met landelijke voorzieningen, die de VNG in het sociaal domein namens alle gemeenten financiert. Het gaat hier o.a. om Vertrouwenswerk.