Normal_dantumadiel_7_1

Hoe organiseer je als gemeente goede zorg voor jonge kinderen (0-6 jaar) met een ontwikkelingsachterstand? Dat kan met de Netwerken Integrale Vroeghulp. Hun inzet voorkomt ernstiger problemen en verlaagt zorgkosten. Op vng.nl vindt u nu veel informatie over de mogelijkheden van IVH.

De Netwerken Integrale Vroeghulp zijn ingericht voor kinderen met meervoudige complexe vragen in de leeftijd van 0-7 jaar. Vanuit de gemeenten werken wijkteams, Centra Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg samen met deskundigen uit verschillende disciplines aan tijdige signalering en vroege ondersteuning van deze kinderen. 
 
Webpagina Integrale Vroeghulp  
Op onze themapagina www.vng.nl/integralevroeghulp hebben we de informatie op een rij gezet:  
 
  • Handreikingen & Filmpjes
  • Goede voorbeelden & Kindportretten
  • Ondersteuningsaanbod & Informatiebijeenkomsten
 
Contact
Wilt u weten hoe u Integrale Vroeghulp kunt inzetten?
 
  • Neem dan contact op met VNG adviseur Susan Osterop (tel.: 070-373 8393 of mail informatiecentrum@vng.nl)  
  • U kunt ook gebruikmaken van het Ondersteuningsaanbod

 

Meer informatie