Logo_poppetje_jeugdwet_0

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen besluiten van het gemeentebestuur en ze hebben het recht gehoord te worden. In het geval van een jeugdhulpbesluit kan het hier ook om kinderen gaan. Saskia Vogels, senior vakredacteur Jeugd bij Schulinck geeft tips in een opiniestuk.

Het hoorrecht van kinderen is expliciet vastgelegd in het Verdrag inzake de rechten van het kind.
 
Op grond van de Awb moet het college iedere belanghebbende in de gelegenheid stellen te worden gehoord, voordat op bezwaar wordt beslist. De gemeente moet dus de jeugdige uitnodigen voor de hoorzitting. Maar dat geldt niet voor alle kinderen, betoogt Vogels.
 
Praktische adviezen
Mr. Saskia Vogels geeft enkele adviezen: 
 
  • In de wet staat geen leeftijdsgrens, maar 12 jaar lijkt een goede richtlijn. Daarbij moet de gemeente wel kijken naar het individuele geval en of de jeugdige wel in staat is een eigen mening te vormen en te geven. 
  • Het horen van kinderen vraagt extra gesprekstechnieken en vaardigheden van de bezwaarcommissie. Het advies aan gemeenten is om voor jeugdigen een aparte uitnodigingsbrief op te stellen die aansluit bij het niveau van de jeugdige.
 
 
​Meer informatie