Normal_jan_dirk_sprokkereef_jpg_0

Ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef gaat vanaf 1 april in opdracht van de VNG aan de slag om de kwaliteit van alle Veilig Thuis organisaties verder te verbeteren en met de levensvatbaarheid van de Gecertificeerde Instellingen.

VNG, staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (VenJ) geven daarmee de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een extra impuls. 
 
Mishandeling stoppen
Kindermishandeling en huiselijk geweld moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Veilig Thuis - van start gegaan in 2015 door de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling - speelt daarin een essentiële rol.
 
In de afgelopen periode bleek uit een toezichtsronde van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg dat er veel goed gaat bij de Veilig Thuis organisaties, maar dat er ook verbeterpunten zijn. 
 
Sprokkereef gaat Veilig Thuisorganisaties daarop ondersteunen zodat de kwaliteit van het hele netwerk van Veilig Thuis organisaties naar een hoger niveau wordt getild. Dit doet hij in samenhang met de bestaande ondersteuningsactiviteiten van de VNG zoals de Doorontwikkeling Veilig Thuis en Innovatie Jeugdbescherming.  
 
Effect meldcode verbeteren
Daarnaast gaat Sprokkereef in opdracht van VWS met alle betrokken partijen aan de slag om de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld beter te laten werken in de praktijk.
 
Ook de verplichte meldcode speelt een essentiële rol in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode maakt alle professionals die met kinderen werken (artsen, onderwijzers, verplegers, hulpverleners etc.) bewuster van de noodzaak van herkennen en handelen om mishandeling te stoppen. In de praktijk blijkt dat er nog verbetering van werken met de meldcode mogelijk is.
 
Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn gaat Sprokkereef met alle betrokkenen pragmatisch aan de slag om gezamenlijk het effect van de meldcode verder te verbeteren.
 
Jan-Dirk Sprokkereef (1968) is vice-voorzitter van zowel Jeugdzorg Nederland als de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik en bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland. Deze functies legt hij neer om op 1 april met zijn nieuwe taken te starten.