Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Afgelopen dinsdag, 15 mei, is in de gemeente Midden-Groningen de nieuwe hulpwijzer over zorg en andere sociale onderwerpen binnen de gemeente gelanceerd door wethouder Peter Verschuren. Dat meldt de gemeente Midden-Groningen.

Via de Hulpwijzer kunnen inwoners in een digitale kaart zoeken naar antwoorden op vragen binnen de thema’s 'zorg en gezondheid', 'actief zijn en meedoen', 'woonomgeving en vervoer', 'wonen en huishouden', 'jeugd en gezin', 'geldzaken' en 'werk'. U krijgt adviezen en tips over de voorzieningen die binnen de gemeente worden aangeboden.

De Hulpwijzer geeft adviezen, oplossingen en tips via zogenoemde vraag-antwoord-combinaties. Informatie over welke inkomenstoeslagen er via de Wmo worden aangeboden, staat in begrijpelijke taal in de Hulpwijzer Midden-Groningen. De informatie kan ook worden voorlezen en/of de lettergrootte kan worden aangepast. De gemeentelijke Hulpwijzer is op elk gewenst moment van de dag te raadplegen.

Actuele ontwikkelingen worden door de redactie van de Hulpwijzer bijgehouden. Iedereen, zowel inwoners als vertegenwoordigers van organisaties, kunnen onjuistheden, wijzigingen en aanpassingen via de Hulpwijzer rechtstreeks aan de redactie sturen via de website.

Door: Redactie Nationale Zorggids