Nationale Zorggids Menterwolde

NZG Vacature Psychiatrisch Verpleegkundige PIT

Functietitel:
Psychiatrisch Verpleegkundige PIT
Online datum:
11-09-2019
Provincie:
Overijssel
Plaats:
zwolle
Omschrijving:

 

Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT) is een voorziening waarbij mensen met (acute) psychiatrische problemen thuis begeleid worden door een psychiatrisch verpleegkundige. De PIT-verpleegkundige werkt samen met de klant, aan vooraf opgestelde doelen, middels een zorgplan in samenwerking met een behandelaar.

Taken:
Je biedt (crisis) interventies en intensieve behandeling aan klanten met een psychiatrisch ziektebeeld in hun thuissituatie, teneinde klinische opname te voorkomen of te verkorten.
Het betreft behandeling aan klanten in alle leeftijdsgroepen met complexe psychiatrische problemen.
Je traint de autonomie van de klant door inzicht te geven in vermogen en onvermogen, gedragsregulatie en dagstructurering. De behandelingsgesprekken zijn zowel individueel als systeemgericht.
Je past op systematische en methodische wijze interventies toe.
Je observeert, rapporteert en weet je bevindingen op professionele wijze terug te koppelen richting behandelaren.
Je geeft advies aan behandelaren en andere hulpverleners in het kader van diagnostiek en het bijstellen van het behandelplan, door middel van het aanleveren van psychiatrische verpleegkundige observaties en deelname aan het multidisciplinair overleg.
Je hebt kennis van de sociale kaart en bent in staat een aanvullend zorgtraject te adviseren of in te zetten.

Functie eisen

Je beschikt over verpleegkundige vakkennis op kwalificatieniveau 5 (HBO-V) met aanvullende vakkennis op het gebied van psychiatrie.
Je beschikt over tenminste 3 jaar relevante werkervaring binnen de sector GGZ en hebt affiniteit met ambulant werken.
Je bent in staat zelfstandig te werken en beslissingen te nemen, ook in crisogene situaties.
Je bent in bezit van rijbewijs en een auto

Gegevens Kadera aanpak huiselijk geweld

Naam instelling:
Kadera aanpak huiselijk geweld
Adres:
Postbus 1058
Postcode:
8001 BB
Plaats:
zwolle
Provincie:
Overijssel