Normal_normal_verkiezingen_stemmen

De Tweede Kamerverkiezingen staan weer voor de deur. Op 15 maart aanstaande gaat Nederland naar de stembussen om één van de 23 politieke partijen te kiezen. Maar wat zijn eigenlijk de standpunten van de partijen op het gebied van zorg? De Nationale Zorggids zet het politieke zorgprogramma van acht partijen op een rij.

VVD
De VVD is tevreden met het huidige zorgstelsel en is dan ook tegen het afschaffen van het eigen risico. De partij noemt dit plan niet realistisch en denkt het alleen maar zal leiden tot een premiestijging van de basisverzekering. Wel moet er kritisch gekeken worden naar de betaalbaarheid van het eigen risico.

Ook hecht de VVD veel waarde aan het scheiden van wonen en zorg voor bewoners in een zorginstelling. Door wonen en zorg gescheiden te houden, kunnen bewoners hun eigen zorg blijven inkopen. De VVD is voor verruiming van de huidige euthanasiewet.

PvdA
Waar de VVD tegen is, is de PvdA vóór het afschaffen van het eigen risico, omdat deze niet heeft bijgedragen aan betere en efficiëntere zorg. Bovendien willen de sociaal-democraten één uniforme basisverzekering. Zorgverzekeraars zouden niet meer met elkaar moeten concurreren over de diverse polissen die er bestaan.

De PvdA wil 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg en wil in verpleeghuizen de Hugo  Borstnorm invoeren. Dat betekent dat er meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht voor de bewoner nodig is. Een andere belangrijke peiler van de PvdA is de AOW. Naast een flexibele AOW, wil de partij dat het bedrag van de AOW jaarlijks stijgt met 100 euro. Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben het recht op stervenshulp.

CDA
Een einde maken aan de budgetpolissen. Dat wil het CDA. Tevens wil het zorgverzekeraars verplichten om één standaardpolis te maken met gelijke voorwaarden, zodat alle verzekerden overal weten waar ze aan toe zijn. Ook de christen-democraten willen een verbod op winstuitkeringen bij zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. Het bedrag dat chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking jaarlijks kwijt zijn aan zorg, loopt uit de hand. Daarom wil het CDA het eigen risico verlagen naar 280 euro per jaar.

Nieuwe medicijnen zijn duur, maar noodzakelijk. Om de kosten van de medicijnen onder controle te houden en verspilling tegen te gaan, wil het CDA meer internationaal samenwerken. Tot slot pleit de partij onder andere voor mantelzorgvergoeding, langer ouderschapsverlof voor vader en moeder en compensatie voor ouderen met een klein pensioen. De christen-democraten zijn geen voorstander van verruiming van de euthanasiewet.

D66
Uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn wil D66 uit het basispakket halen. Preconceptiezorg, geslachtsbehandeling bij transgenders en medicinale cannabis wil de partij in het pakket houden. Het eigen risico van de zorg moet niet afgeschaft worden, maar wel betaalbaar blijven.

D66 wil 400 miljoen euro inzetten voor chronisch zieken, 400 miljoen euro voor duizenden extra verpleegkundigen en 50 miljoen euro in de strijd tegen kanker. De huidige euthanasiewet wordt als het aan de sociaal-liberale partij ligt aangepast.

PVV
Afschaffen van het eigen risico, behoud van het huidige zorgstelsel en meer handen aan het bed. Dat zijn enkele speerpunten van de PVV. De partij is tegen het elektronisch patiëntendossier en wil de salarissen van medisch specialisten en zorgbestuurders verlagen.

GroenLinks
Programmapunten van GroenLinks zijn onder andere een breed basispakket, afschaffen van het eigen risico en een forse verlaging van de nominale premie van het basispakket. Ook wil de linkse partij de macht van de zorgverzekeraars inperken. Ouderen die thuis willen blijven wonen, moeten daartoe ook de mogelijkheid krijgen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen.

SP
Het vorig jaar opgerichte Nationaal Zorgfonds moet het huidige zorgstelsel vervangen, vindt de SP. Zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico. Ook moet er een gemeentelijk basispakket komen voor de thuiszorg, dagbesteding en voor ondersteuning voor mantelzorg.

De SP wil de macht van de farmaceutische industrie inperken door één landelijk systeem in te voeren waar de centrale inkoop van medicijnen en hulpmiddelen plaatsvindt.

ChristenUnie
De ChristenUnie wil het zwangerschaps- en bevallingsverlof verlengen naar 20 weken en het vaderschapsverlof naar tien dagen. Ook besteedt de christelijke partij aandacht aan ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, euthanasie en abortus. De abortusgrens moet omlaag, naar maximaal 18 weken. En in plaats van het verruimen van de euthanasiewet, zou er meer aandacht moeten komen voor preventie.

De partij wil dat er een maximaal aantal zorgverzekeraars komt, waarbij het aantal polissen flink wordt uitgedund. Het verplichte eigen risico wil de ChristeUnie fors verlagen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids