Normal_sport__sportschool__beweging

De Gemeente Ten Boer wil graag een sport- en beweegplek faciliteren in het dorp Ten Boer. Doel hiervan is om inwoners van het dorp te stimuleren en te faciliteren om meer te bewegen in de openbare ruimte. De beweegplek zal niet alleen gebruikt worden om te sporten, maar ook om te ontspannen en andere inwoners te ontmoeten. Dat meldt de gemeente Ten Boer.

Om ervoor te zorgen dat de sport- en beweegplek door zoveel mogelijk mensen gebruikt wordt, is de gemeente benieuwd naar de mening van de inwoners. Via deze vragenlijst wil de gemeente graag van hen weten hoe er gefaciliteerd kan worden in het bewegen in de openbare ruimte. Daarbij is van belang om te weten welke sporten mensen zouden willen beoefenen en welke plek daarvoor het best geschikt is.

Antwoorden van deelnemers aan de vragenlijst worden als input meegenomen in het ontwerpen van de nieuwe sport- en beweegplek. Verderop in deze vragenlijst kan worden aangegeven of mensen graag willen meedenken over het vervolg van deze nieuwe plek.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Via deze link kan de vragenlijst worden ingevuld: https://goo.gl/forms/tv98JgaRKZrT0s4x2

Door: Redactie Nationale Zorggids